ข้อดีของความจน ใครที่ยังไม่รวยดูแล้วมีกำลังใจ

1.ใช้เหตุผลในการซื้อเวลาจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัดโดยที่เราไม่รู้ตัว และรู้จักค่าของเงินเป็นอย่ างดี

2. รู้จักซ่อมมากกว่าซื้อคนส่วนใหญ่พอของพังก็เลือกที่จะซื้อใหม่ มากกว่าที่จะนำมันไปซ่อมแต่คนจนนั้นจะมีนิสัยรู้จักใช้ จะซื้ออะไรแต่ละอย่ างก็ต้องคิดให้ดี ไตร่ตรองให้ดีอย่ างรอบคอบเสมอ และใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด

3. ความจนทำให้คุณตัวเล็กเพราะมันทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะรวยจะดี แค่ไหนและเขาจะไม่แบ่งแยกชั้นชน

4. มีภูมิต้านทาน ต่อความยากลำบากคนจนมีความอดทนต่อแรงกดดัน กว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลัวว่าชีวิตจะเจอความลำบากเพียงใด เพราะเราต้องกัด ฟันสู้ แบบเดินหน้า ไม่ถอย

5. ความจนเป็นแรงผลักดันทำให้คุณมีแรงผลักดัน ในการทำตามเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่าใครๆจึงทำให้เราต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่ างเหมือนเป็นการสร้างแรง ผลักดัน ให้เราทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง

6. รู้จักความหิวเพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพยๅย ามทำให้ไม่อยๅกกลับไปจนอีก จนหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่กระตือรือร้นและอยๅกทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

7. ต้องพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองต้องทำทุกอย่ างด้วยตนเองตั้งแต่เด็ กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวทำได้หมดใครว่าจ้างให้งานเสริมอะไรทำหมด ทำให้เราขยันและไม่หยุดนิ่งแล้วหาโอกาสในต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้อนาคตที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

8 ไม่เคยหยุดที่จะ ดิ้นรนคนจนต้อง ดิ้นรน ทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจากความลำบากนั้นๆ และไม่กลับไปจนอีก
หากเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามได้เสมอ อยากให้คนเราเห็นคุณค่าของความจน อย่ามองกันที่ภายนอกเลย และขอบคุณความจนอันยิ่งใหญ่

ที่มา : lamunlamai