เราชนะ รับ 7000

เงินเยียวยา ‘เราชนะ’ รับเงิน 7,000 เช็คก่อนลงทะเบียน กระแสความสนใจของประชาชน (13 ม.ค.) กรณีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบ าดขอ งไ ว รั ส โ ค วิ ด  หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า “เงินเยียวย า โ ค วิ ด ” ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ จะแจกเงินคนละ 7,000 บาท แบ่งจ่าย 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน

โดยกระทรวงการคลัง แถลงข่าวมาตรการเงินเยียวยา โ ค วิ ด  ที่เรียกว่า”เราชนะ” จะพิจารณาให้เงินเยียวยากับกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร

เปิดให้ลงทะเบียนเร็วที่สุดหรือภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค. 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เราชนะ” เกษตรกรต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะฐานข้อมูลไม่ได้อยู่ในแอพพลิเคชัน และจ่ายเงินเร็วที่สุดปลายเดือน ม.ค.นี้ หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ. 2564 จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแอพพลิเคชัน“เป๋าตัง”

ผู้ได้รับเยียวยาใกล้รอบที่แล้ว ที่มีสิทธิ 40 ล้านคน กระทรวงการคลังพยายามเคลียร์ให้มากที่สุด แนวทางเบื้องต้น จะตัดผู้อยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการและลูกจ้าง ผู้ที่มีฐานะ เพื่อให้เหลือคนที่ได้รับสิทธิที่เดือดร้อนจากกรณี โ ค วิ ด อย่างแท้จริง

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. วันที่ 19 ม.ค. 2564

ดังนั้น ประชาชนที่จะต้องเตรียมตัว”ลงทะเบียนเงินเยียวยาเราชนะ” ใน 3 กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งบางราย “คนเก่า” เคยได้สิทธิรอบที่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบรักษาสิทธิ์

ส่วนบางราย “คนใหม่” ที่ได้รับผลกระทบ โ ค วิ ด รอบนี้ อาจจะต้องรอความชัดเจนว่า ครม. ประชุม 19 ม.ค. จะอนุมัติรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนออกมา

แต่สำหรับ คนอยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการและลูกจ้าง หรือผู้ที่มีฐานะ อาจจะมีมาตรการอื่นดูแลแทนต่อไป