หลายจุ ด ในจังหวัดชลบุรี

#เรามาดูเรื่องราวของ “สถานะการณ์ โค วิ ด” กัน

  • บ้านเมือง และความปลอดภัย                       ในทุกวันนี้ถือว่าบ้านเมืองของเรานั้น มีแต่อันตรายอยู่รอบด้านหรือรอบตัวเราเลยทีเดียว หลายคนคงรู้กันดีอยู่ว่าในตอนนี้ โร คภั ยที่กำลังมาแรงติดกระแสของโลกเลยก็ว่าได้ คงจะหนีไม่พ้น โร คโค วิ ด-19 นั่นเองจ้า ถือว่าในตอนนี้เป็นโร คที่ร้ายแรงมากๆเลยทีเดียว และถือว่าสถานะการณ์ในตอนนี้ถือว่าตึงเครียดมากๆ เพราะมีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเลยก็ว่าได้

เฟซบุ๊ค “ศูนย์ข้อมูล Pattaya Cov id-19” โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ 11 พื้นที่เสี่ ยงใน จ.ชลบุรี

หากประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถ านที่ดังต่อไปนี้หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก

หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ต่อไปนี้

ให้แยกกับตัวจากผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพ ทย์ตร วจรักษา

พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผั สหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติ ดเชื้ อไวรั สโ คโ รน า 2019 หรือโร ค โค วิ ด-19