ลงทะเบียน เราชนะ

#เรามาดูเรื่องราวของ “โครงการ เยียวยา” กัน

  • โครงการ ช่ว ยเหลื อ                            หลายๆคนคงรู้กันดีว่าในช่วงนี้บ้านเรากำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากมากๆ ลำบากแม้กระทั่งการประกอบอาชีพ หรือว่าการทำมาหากินกันนั่นเอง เพราะในบ้านช่วงนี้ประสบกับปัญหา การแพ ร่ร ะบา ดของโร คโค วิ ด นั่นเอง ทำให้บ้านเมืองเราในตอนนี้เศรษฐกิจก็พลอยติดร่างแหย่ำแย่ไปตามๆกันเลยทีเดียว ทำให้ประชาชนเกิดภาวะที่ตึงเครียดกันเป็นแถว

จากกรณีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยี ยวย าผลกระทบจากเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า 2019 (COV ID-19)

โดยหนึ่งในมาตรการที่น่าสนใจคือ มาตรการเราชนะ ที่มีการแจกเงินเยี ยวยา จำนวนเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน

จะได้ลงทะเบียนตอนไหน-จะได้ใช้เงินเมื่อไร

ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่ง นายอาคม เผยว่า วิธีการลงทะเบียนนั้นจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่านเว็บไซต์ โดยกำหนดวันที่จะลงทะเบียนให้เร็วที่สุด คือภายในช่วงปลายเดือนมกราคม และเมื่อลงทะเบียนเสร็จจะสามารถโอนเงินและสามารถกดเงินออกมาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ส่วนตัวเลขของผู้ที่จะได้รับเงิน และเกณฑ์การรับเงินนั้น ถือว่ายังมีเพียงแค่คร่าว ๆ ออกมา ยังไม่นิ่ง โดยประมาณการว่าประมาณหลัก 10 ล้านคน สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีสิทธิ์ที่จะได้แน่นอน แต่เกษตรกรอาจต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม

หากเคยลงทะเบียนคนละครึ่ง จะสามารถลงเราชนะได้ไหม

หากท่านเป็นคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง ท่านมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนและได้รับเงินจากเราชนะเช่นกัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในโครงการคนละครึ่ง ย่อมมีคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม คนที่รายได้เยอะ ข้าราชการ หรืออื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งคนเหล่านี้จะมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว เมื่อมาลงทะเบียนในโครงการเราชนะ ก็จะถูกกรองข้อมูลออกไป ทำให้เหลือคนที่จำเป็นจะได้รับเงินจริง ๆ

แล้วจะคัดกรองอย่างไร

วิธีการคัดกรองคือ เอาตัวเลขของคนทั้งประเทศมาดูว่ามีกี่คน แล้วตัดคนที่คุณสมบัติไม่ครบออก (ประกันสังคม ข้าราชการ เป็นต้น) ที่เหลือได้หมดแบบ Negative List

ข้อแตกต่างของ เราชนะ กับ คนละครึ่ง

ทั้งนี้ โครงการเราชนะ จะไม่เหมือนโครงการคนละครึ่ง ตรงที่ของโครงการคนละครึ่ง จะเป็นการแย่งกันลงทะเบียน First come first serve แต่ของโครงการเราชนะ จะเป็นการลงทะเบียนแบบมีระยะเวลาให้ สำหรับคนที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น

มีบัตรคนจน จะได้เงินจากเราชนะ หรือไม่

รอบนี้ท่านที่ถือบัตรคนจน มีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอน