23 ราย ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

ประเทศนี้ จากไป  23 คน หลังฉีดวัคซีน  C O V I D  -1  9  วันนี้ (17 ม.ค.2564) เจ้าหน้าที่สำนักงานยาแห่งนอร์เวย์ เปิดเผยว่า มีผู้จากไป อย่างน้อย 23 คน หลังเข้ารับวัคซีนป้องกัน C O V I D – 1 9 เข็มแรกของไฟเซอร์และบีออนเทค โดยผลการตรวจสอบสาเหตุการจากไป เบื้องต้น ชี้ให้เห็นว่า ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโดยทั่วไป อาจเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบาง

ด้านสถาบันด้านสาธารณสุขนอร์เวย์ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นถึงสิ่งที่ควรสังเกต หลังจากหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังย้ำว่า ข้อเสนอแนะของสำนักงานยาแห่งนอร์เวย์ ไม่ได้หมายความว่า ประชาชนที่สุขภาพแข็งแรงและอายุยังน้อยควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกัน C O V I D- 1 9

ทั้งนี้ สถาบันสาธารณสุขแห่งนอร์เวย์ ได้ปรับเปลี่ยนคำแนะนำการให้วัคซีน ด้วยการเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนแก่ผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางอย่างละเอียด ขณะที่บริษัทไฟเซอร์และบีออนเทค อยู่ระหว่างประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามคาดการณ์

นอร์เวย์เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ 33,000 คน หลังจากรัฐบาลอนุมัติการใช้วัคซีนของไฟเซอร์และบีออนเทคเมื่อปลายปีที่แล้ว ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ พบผู้มีอาการแพ้รุนแรงอย่างน้อย 21 คน จากการฉีดวัคซีน ป้อ งกัน  C V D  ตั้งแต่วันที่ 14-23 ธ.ค.2563 หลังจากสหรัฐฯ ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และบีออนเทคให้ประชาชน 1,900,000 โดส โดยอาการแ พ้ รุ นแ ร งคิดเป็นอัตราส่วน 11.1 คน ต่อวัคซีน 1 ล้านโดส