รับเราชนะ 8รอบ

#”บัตรคนจน” เงิน “เราชนะ” โอนเข้า 8 ครั้ง 

  • กางปฏิทิน “บัตรคนจน” เงิน “เราชนะ” โอนเข้า 8 ครั้ง วันที่เท่าไหร่บ้าง หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด -1 9 โครงการ “เราชนะ”พบผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเราชนะมี 3 กลุ่มคือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ , เกษตรกร , ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามที่เคยมีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

 

 

#กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • 1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้วงเงินไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรวมในเรื่องความช่วยเหลือที่ให้ไปก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตรฯ 800 บาท/เดือน) จะได้รับวงเงินช่วยเหลืออีก 675 บาท/สัปดาห์

 

 

 

งวดที่ 1 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 2 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 3 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 4 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 5 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564

งวดที่ 6 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 12 มีนาคม 2564

งวดที่ 7 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 19 มีนาคม 2564

งวดที่ 8 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 26 มีนาคม 2564

  • จะได้เงินทั้งสิ้น 5,400 บาท ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเราชนะ

  • 2.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท/ปีได้รับเงินในบัตรฯ 700 บาท/เดือน) จะได้วงเงินช่วยเหลือคนละ 700 บาท/สัปดาห์ อยู่ที่ 2,800/คน/เดือน

งวดที่ 1 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 2 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 3 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 4 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

งวดที่ 5 เงินเข้า700 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564

งวดที่ 6 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 12 มีนาคม 2564

งวดที่ 7 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 19 มีนาคม 2564

งวดที่8 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 26 มีนาคม 2564

จะได้เงินทั้งสิ้น 5,600 บาท ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเราชนะ