กยศ. อนาคตถึงลูกหลาน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบุว่า กยศ. จะหารือกับเครดิตบูโร ในการทำระบบข้อมูลกลางสำหรับตรวจสอบเครดิตผู้กู้ยืม เพื่อแก้ปัญหาเบี้ยวหนี้จนกลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกับเครดิตบูโร โดย กยศ. จะสร้างระบบดังกล่าวเพื่อสร้างประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของผู้กู้ยืม

นายกฤษฎา ระบุว่า ระบบดังกล่าวนั้น หากผู้กู้ยืม กยศ ผิดนัดชำระ หรือปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสีย จะมีการขึ้นบัญชีของระบบกลาง ทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติ เช่น พี่ น้อง ลูก หลาน เป็นต้น ไม่สามารถทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้ในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกหนี้ชำระคืนเงินมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง