10 วิธี ทำให้คนในครอบครัวมีความสุข

1.วางโทรศัพท์มือถือลง เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับบางคนที่จะทำสิ่งนี้ แต่หากเราสามารถทำได้จะทำให้ ครอบครัวเราปราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิในการพูดคุยใช้เวลาร่วมกัน

เพราะเราไม่ควรใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาขัดจังหวะช่วงเวลาที่มีค่าของครอบครัว

2.ออกกำลังกายร่วมกัน เราสามารถสร้างกิจกรรมการออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันในครอบครัวได้

ยกตัวอย่างเช่น การเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิค ซึ่งจะเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับลูกในอนาคตตลอดไป

3. การนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกัน สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น

จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ทานอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำ จะมีคะแนนผลการเรียนที่ดี

และสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ดีกว่าอีกด้วย

4. จัดหาโปรแกรมประกันสุขภาพให้กับทั้งครอบครัว โปรแกรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะสำหรับเวลาที่เราป่วย เท่านั้น

แต่จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยแนะนำปัญหาการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมของทุกคนในครอบครัว

อีกทั้งมีโปรแกรมช่วยให้คำปรึกษาในการดูแลด้านโภชนาการและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพอีกด้วย

5.ทำกับข้าวร่วมกันกับลูก วางแผนการเตรียมอาหาร ไปจ่ายตลาดกับลูก ให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำอาหาร

จะทำให้ลูกทานอาหารได้ง่ายขึ้นและอีกทั้งยังเป็นการสอนเรื่องของการจัดเตรียม

และการทำอาหารซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับลูก

6. การดูแลตัวเอง เราไม่สามารถจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับครอบครัวได้หากเราเหนื่อยมากเกินไปหรือทำงานมากเกินไป

ดังนั้นควรจะจัดเวลาให้กับตัวเอง บางครอบครัวอาจจะหาตัวช่วยบ้าง เช่นในวันที่มีธุระยุ่ง

อาจขอวานให้คนรู้จัก เพื่อนสนิทมารับลูกแทน หรืออาจหาคนช่วยสอนการบ้านลูกในบางโอกาส

7. เข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มเครือข่ายทางสังคมนี้จะช่วยได้ในเวลาที่มีปัญหา

ยกตัวอย่างเช่น เข้าร่วมกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเครือข่ายของเพื่อนบ้าน

8. ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน หากเรามีสมาชิกในบ้านที่ชอบเลือกอาหารหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าทานยาก

แต่เราต้องการให้สมาชิกในครอบครัวทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นผักและผลไม้

เราอาจจะใช้วิธีการจัดตกแต่งอาหารให้น่าทานซึ่งทำให้รู้สึกตื่นเต้นเมื่อรับประทาน

9.อย่าเก็บคำพูดสำคัญไว้กับตัว บอกลูกว่าเรารักลูกและภูมิใจในตัวลูกทุกวันอย่าสงวนคำพูดที่ดีกับคนที่เรารัก

10.อย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก ไม่มีใครคือคนสมบูรณ์แบบ

ดังนั้นอย่าใส่ความกดดันให้กับลูกโดยความคาดหวังในการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ