คุณจะมีค่ามากขึ้นกว่านี้ ถ้าคุณเป็นผู้เลือก อย่าเป็นผู้ถูกเลือก

จงเลือกที่จะพึ่งตัวเองให้มากขึ้น เลือกที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลง ไม่อดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ เมื่อจะทำอะไร หรือไม่อยากทำอะไร ก็ให้คิดว่าทุกสิ่งฉันเลือกเองได้ ทั้งการเลือกที่จะทำ หรือเลือกที่จะไม่ทำ ฉันเป็นคนกำหนด

ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจำเป็นต้องอยู่ต่อไปจริงๆ ก็ให้คิดว่า ฉันเลือกอยู่กับสิ่งนี้ เมื่อฉันเลือกแล้ว ก็จะรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุด ถ้ามีโอกาสเลือกใหม่ ฉันก็จะเลือกใหม่ แต่ตอนนี้ตัดสินใจเลือกแล้ว ฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

แล้วรับผิดชอบต่อผลของการเลือกนั้นด้วย ถ้าได้ผลไม่ดี ไม่ถูกใจซ้ำๆ ก็มีสิทธิ์เลือกใหม่ได้ ไม่มีคำว่า “ฝืนทำ หรือถูกบังคับให้ทำเพราะไม่มีทางเลือก” อีกต่อไป จะมีแต่คำว่า เลือกอยู่เลือกทำเท่านั้น ทั้งที่พอใจและไม่พอใจ แต่ก็ถือว่าเลือกอยู่เลือกทำแล้ว

เพราะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ตอนนี้จะเลือกได้ พร้อมรับผิดชอบ และรอคอยโอกาสที่จะเลือกใหม่ต่อไป จะไม่มีวันเสียกำลังใจเลย แต่จะเกิดความภูมิใจ และรู้สึกเป็นผู้ชนะในทุกโอกาส แม้ในยามวิกฤติ

สาเหตุที่คนไม่กล้าเป็นผู้เลือก เพราะ..

1. ชินกับของเดิม

เคยเป็นอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น ชินแล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลง

2. เลือกตามคนอื่น

เพราะไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง จึงคิดว่าปลอดภัยถ้าจะเลือกตามคนอื่น บางคนเลือกตามคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ โดยไม่คิดเองเลยก็มี แม้แต่จะกินอาหาร ก็เลือกสั่งตามๆ กันใช่ไหม?

3. อยากได้ความรักจากคนอื่น

คิดว่าถ้าเลือกตามเขา เขาคงรักเราชอบเรา จึงเลือกตามเขาโดยไม่คิดมาก

4. มีคนช่วยเหลือมากไป เลยเลือกไม่เป็น

เช่น เด็กที่พ่อแม่รักและตามใจมาก พ่อแม่ช่วยเลือกตัดสินใจให้ตั้งแต่เด็กๆ พอโตขึ้นเลยตัดสินใจไม่เป็น เลือกเองไม่ได้

5. มีประสบการณ์ชีวิตน้อย

ไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้างข้อมูลน้อย

6. กลัวความผิดพลาด

กลัวถูกหาว่าเป็นคนโง่ กลัวเลือกผิด จึงคิดมากและกังวล

ที่มา คุณหมอวิทยา นาควัชระ ผ่านเว็บไซต์ ข่าวน่ารู้ และ 108resources.com