Connect with us

Uncategorized

แหม่ม พัชริดา ออกวงการ

เรียกได้ว่าเป็นนักร้องชื่อดังใน อ ดี ต ที่จะไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้ สำหรับ เเหม่ม พัชริดา วัฒนา หนึ่งในสมาชิกวง สาว สาว สาว นั่นเอง เเหม่ม พัชริดา เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2510 อายุ ปั จ จุ บั น เ ข้ า เ ล ข   5  เเล้ว เเต่ถึงอย่างไรก็ตามเธอ ดู เ เ ล ตั ว เ อ ง ไ ด้ ดี ม าก ๆ

เป็นที่รู้จักในวงการเพลงมานานเกือบ 40 ปีแล้ว สำหรับนักร้องสาวมากฝีมือ แหม่ม พัชริดา วัฒนา ที่เคยมีผลงานเพลงในฐานะสมาชิกวง “สาว สาว สาว” ภายใต้ สั ง กัด รถไฟดนตรีมานาน 9 ปี 10 อัลบั้ม ก่อนจะมาเป็น นั ก ร้ อ ง เ ดี่ ย ว ใน สั ง กั ด อา ร์ เ อ ส มีทั้งผลงานอัลบั้มเพลง 10 อัลบั้ม รวมถึงกา ร ทำง า น เ บื้ อ ง ห ลั งใ น ฐ า น ะ ครูสอนร้องเพลง และทำ แ ผ น กพั  ฒน า ศิ ล ปิ น ข อ ง อ า ร์ เ อ ส

เวลาผ่านไปนาน 24 ปี ในที่สุดแหม่มจึง ตั  ด สิ น ใ จล  าอ  อก จ า ก อ าร์เอสกลางเดือน ม.ค. 2561 หันมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆ ของตัวเอง เลือกที่จะมีความสุขกับเสียงเพลงผ่านการเป็นโค้ชรายการเพลง “เดอะวอยซ์ คิดส์” ทางช่อง PPTV และกรรมการรายการ “เพลงเอก” ทางช่องเวิร์คพอยท์ บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ชวนเจ้าตัวมาพูดคุยถึงวันวานที่เธอคนนี้เ ค ย ต่ อ ต้ า น อ า ชี พ นั ก ร้ อ ง แต่สุดท้ายก็ต้องจับไมค์ร้องเพลงเดินตามรอยคุณแม่ เม้าท์ สุดา ชื่นบาน มาจนถึ ง ชี วิ ต ปั จ จุ บั น ที่เลือกจะมีความสุขแบบเรียบง่ายตามเส้นทางที่เธอเลือกแล้ว

 แ อ น ตี้ อ า ชี พ  นั ก ร้ อ  ง

ทันทีที่เราชวนคุยถึงเรื่องวันวานก่อนจะมาเป็นนักร้อง เจ้าตัวตอบเสียงสดใส “ได้เลยค่ะ” พร้อมทั้งหัวเราะอย่าง อ า ร ม ณ์ ดี   ก่อนจะเล่าว่า “เอาจริงๆ ตอนเด็กๆ คือพี่ไม่ชอบเลย พี่ ต่ อ ต้ า น ม า ก ๆ เนื่องจากคุณแม่เป็นนักร้องดัง แล้วสมัยนั้นนักร้อง ดั ง ไม่ได้มีคนชื่นชม มีแต่คนค่อน ข้ า ง รั ง เ กี ย จ   โดยเฉพาะผู้ใหญ่จะมองว่าพวกนักร้องเป็นพวกที่มีอาชีพ เ ต้ น กิ น รำ กิ น  ถ้าเป็นผู้หญิง ไ ม่ ใ ห้ เ อ า เ ป็ น ลู ก  ส ะ ใ ภ้ ถ้าเป็นผู้ชายไม่ให้ ค บ เพราะว่า ไ ม่ มี อ น า ค ต  แล้วคุณแม่พี่เป็นนักร้องดังและเป็นแม่ม่าย มันก็เลย ดั บ เ บิ้ ล ว่า  อ า ชี พ นี้ ไ ม่ ดี  ถ้าเป็นยุคนี้ก็คงเป็นประมาณซุป’ตาร์ที่พอมี เ รื่ อ ง ชี วิ ต รั ก ก็เป็นที่ เ ม้ า ท์ ม อ ย ข อ งค น   พี่เลยรู้สึกว่าทำไมการเป็นลูกนักร้องมันถึง ไ ม่ โ อ เ ค แ บ บ นี้   ก็ จ ะ ไ ม่ เ คย  อ ย า ก เ ป็ น นั ก ร้ อ ง”

ก่อนจะขยายความว่า มันคนละเรื่องกันระหว่างการชอบร้องเพลงกับการอยากเป็นนักร้อง ถ้าเป็นการชอบร้องเพลงก็จะชอบตามประสาเด็ก ได้ยินเพลงอะไรเพราะๆ ก็ชอบ และคุณแม่ส่งไปเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ เราก็รู้เรื่องดนตรี โอเคกับมัน ไ ม่ ไ ด้ รั ง เ กี ย จ แต่ ต่ อ ต้ าน เพราะความรู้สึกไ ม่ ดี เ กี่ ย ว กั บ อาชีพของแม่มากกว่า เมื่อถามว่าคุณแม่รู้เรื่องนี้แล้วว่าไงบ้าง นักร้องสาวตอบว่า “เ ข า ไ ม่ ไ  ด้ บั ง คั บ  ค่ ะ เอาจริงๆ แม้แต่ ตั ว แ ม่ เอ ง เขาเป็นนักร้องเพราะว่าสมัยเขาเด็กๆ ค ร อ บ ค รั ว ยา ก จ น  เขาเป็นนักร้องเพราะเขาร้องดีจริงๆ แล้วเขาก็ ป ระ ก ว ด ที่ ไห น ก็ช น ะ  จ น ไ ม่ มีใ ค ร อยากให้เข้าไ ป ป ระ ก  ว ด แ ล้ ว พอเขา ตั ด สิ  นใ  จเป็นนักร้องอาชีพ เขา ก็ รู้ ว่า ร า ย ไ ด้ ดี ม  า ก ๆ ทำให้เขาช่วยเ ห ลื อ คุ ณ ต า คุ ณ ย า ย ได้  แต่รุ่นพี่คือโตมามีเทปเพลงแล้ว มีรายการวิทยุดังๆ แล้ว ทำให้อาชีพนักร้องกลายเป็นไอดอลของวัยรุ่นค่ะ”

ที่มาของหนึ่งในสมาชิก “สาว สาว สาว”

แม้พี่แหม่มจะ แ อน ตี้ ก ารเป็นนักร้องอาชีพ แต่สุดท้ายชีวิตของเธอก็ยังหนีไม่พ้นอาชีพนักร้องอยู่ดี เมื่อถามว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลายเป็นนักร้องอาชีพตามคุณแม่คืออะไร เจ้าตัวตอบทันที “อ๋อ พี่ถูกบังคับค่ะ” ก่อนจะขยายความให้ฟังว่า “คือตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไร แม่บอกว่าให้ไปร้องเพลงโฆษณา คนในวงการเดียวกันกับแม่หานักร้องเด็กๆ เอาไปร้องโฆษณา เราก็ไปร้องให้ได้ค่าขนมอะ ไม่ได้รู้สึกยินดียินร้าย ให้ไปก็ไป มันเลยทำให้มีคนได้ยินว่าเราร้องเพลงได้ จากนั้นคุณระย้า (ประเสริฐ พงษ์ธนานิกร) ผู้บริหารค่ายเพลงรถไฟดนตรี เขาอยากทำศิลปินของเขาเอง เขามีความคิดค่อนข้างโมเดิร์นมากๆ พอถามกันไปมาแล้วเขาก็แนะนำว่าลูกพี่เม้าท์ ลูกพี่แดง (ฉันทนา กิติยพันธ์) ร้องเพลงได้ ทีนี้วันที่มารวมกันเป็นวงเพื่อออกเพลง พี่ยังคิดว่าเหมือนไปร้องตอนโฆษณา คือร้องแล้วจบได้ตังค์กินขนมกลับบ้านแล้วจบ ไม่คิดว่าจะยืดยาวจนถึงปัจจุบันนี้” พร้อมทั้งหัวเราะเสียงสดใส

มุมมองที่เปลี่ยนไป

นักร้องสาวเล่าว่าถึงแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังจากอัลบั้มที่ 2 ของวงสาวสาวสาว แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แถมยังงงด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น ไปไหนทำไมคนมาดึงแก้ม คนมากรี๊ด “ก็มีตกใจบ้าง ที่แน่ๆ คือไม่ได้ภูมิใจดีใจว่าดังแล้ว อย่างที่บอกว่าก็เหวอค่ะ แต่คุ้นเคยกับความมีชื่อเสียง

เพราะว่าเราอยู่กับแม่ที่ดังมาก่อน เมื่อก่อนไปไหนคนก็จะนี่ไง ลูกสุดา ชื่นบาน แต่ตอนนี้บอกว่านี่ไงแหม่ม สาวสาวสาว สรรพนามมันเปลี่ยนก็แค่นั้น และด้วยความที่แม่เป็นนักร้อง แม่จะบอกตลอดว่าเรื่องชื่อเสียงมันไม่อยู่นานนะลูก มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปสนใจมันมาก ก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องงานมากกว่า

 

พี่มองว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่มันต้องเป็น มันเซตมาไว้แล้ว เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นสาว สาว สาว คือพี่ได้อาชีพ ทั้งที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องมาก่อนเลย พอมาทำก็โชคดีที่ว่าโลกมันเปลี่ยน กลายเป็นว่าการเป็นนักร้องเป็นเรื่องที่ดี ทำให้มุมมองพี่ค่อยๆ เปลี่ยนไป หมายถึงว่าจริงๆ แล้วเรารักการร้องเพลง แต่เราไปติดแค่คำพูดของคนอื่นที่ทำให้รู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่ดี

 

แต่พี่ก็ยังคงเรียนต่อปริญญาโท หางานอย่างอื่นทำ เพราะพี่รู้ว่ามันไม่แน่นอน แม่ก็ย้ำตลอด แต่แม่ก็ยังคงเป็นนักร้องจนถึงปัจจุบัน อายุจะ 80 แล้ว (ยิ้ม) สิ่งที่สอนกันมาพูดกันมา มันกลายเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรากลัวไปหมดเลย สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จที่สุดกลับเป็นอาชีพนี้แหละ

ก็ใช้เวลานานมากค่ะ ต้องบอกว่าพออายุ 26-27 ปีถึงได้รู้ว่าฉันต้องเป็นแบบนี้แหละพอความคิดเปลี่ยนถึงได้เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงภูมิใจกับอาชีพนักร้องนักหนา แม่บอกเลยว่าใครจะมองเรายังไงไม่รู้ แต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่แม่เลี้ยงลูกมาทั้งสองคน แล้วเรามีกินได้ก็เพราะอาชีพนี้ เพราะฉะนั้นต้องภูมิใจกับมัน ให้เกียรติมัน ซึ่งพอมาถึงรุ่นโมเม (นภัสสร บุรณศิริ น้องสาวของแหม่ม) จะเห็นเลยว่าเขาโตมาเพื่ออยากจะเป็นอย่างพี่อย่างแม่ มันเป็นวิวัฒนาการที่เห็น แล้วมันกลายเป็นอาชีพที่คนใฝ่ฝัน”

 

ปั จ จุบั น ข อ ง พัช ริ ด า

จากนั้น แหม่ม พัชริดา เล่าถึงที่มาของการเปิดร้านกาแฟ PAT’S Tea Room & Coffee Club หลังจาก ล า ออ ก ว่ า

“คือในระหว่างนั้นก็    คิด ว่ า เ อ   อ ถ้าสิ่งที่ เ ชื่ อ มั่ น มั น ผิ ด  ไม่มีใคร เ รี ย ก ทำ ง า น จ ะ ทำ ไ ง

พี่ก็เลยหาอะไรทำเล่นๆ ไปเรียนทำกาแฟ แล้วพอดีพี่รู้จักพี่ที่อยู่ตรงที่นึง เขาก็ชวนๆ

ว่าพี่แหม่มเอาที่ไปทำอะไรมั้ย ก็เห็นว่าใกล้บ้านดี ถ้าเปิดร้านกาแฟ มีญาติพี่น้องวัยเดียวกันที่กำลังจะ เ อ อลี่ รี ไ ท ร์ ถ้าเอามาทำก็น่าจะสนุกดีนะ เป็นกิจกรรมของครอบครัว และอาจเ ป็ น ร าย ไ ด้ เ ลี้  ยง ย  า ย แ ก่ อ ย่ า ง เ ร า ไ ด้ ”   ก่ อ น จ ะ หั ว เ ร า ะ อ ย่ า ง อา ร ม ณ์ ดี

 

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

More in Uncategorized