Connect with us

Uncategorized

ให้กำลังใจ ครอบครัวน้องน้ำค้าง

จากกรณี น.ส.ทิศากร (สงวนนามสกุล) หรือ น้องน้ำค้าง อายุ 29 ปี เข้ารับการฉี ด วั ค ซี น โ ค วิ ด ซิ โ นแวค เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 ภายหลัง ฉี ด วั ค ซีน 30 นาที ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ แต่ผ่านไป 2 วัน พบอา ก า ร ผิ ด ป ก ติ ข ณ ะ เ ดิ น จั บ จ่ า ย ซื้ อ ข อ ง ที่ ต ล า ด ในเขต อ.ปักธงชัย ปวดศีรษะอ ย่ า ง รุ น แ ร ง หน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปักธงชัย ก่อนจะเคลื่อนย้ายส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา

ผลเอ็กซเรย์พ บ มี เ ลื อ ด อ อ ก ใ น โ พ ร ง ส ม อ ง  มีความผิดปกติใ น เ ส้ น เ ลื อ ด ส ม อ ง บริเวณของรอยต่อระหว่างเ ส้ น เ ลื อ ด แ ด ง กั บ เ ส้ น เ ลื อ ด ดำ  แพทย์ระบุว่า ความผิดปกตินี้พบไม่บ่อย ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน อาจเกิดความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด เกิดภ า ว ะ ส ม อ ง บ ว ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ สี ย ชี วิ ต

ต่อมาแพทย์ผ่ า ตั ด ร ะ บ า ย เ ลื อ ด อ อ ก จ า ก โ พ ร ง ส ม อ ง และพักรั ก ษ า ตั ว อยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แต่อาการไม่รู้สึกตัว กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา นานกว่า 3 เดือน

ล่าสุด วันที่ 18 ส.ค.64 เพื่อนของน้องน้ำค้าง โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า 17/08/2564 21:51 เพื่อนหลับไหล…ไปตลอดกาล

ไปอยู่โลกใบใหม่นะเพื่อน Rip น้ำค้าง ทิศากร” โดยมีผู้เข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก

ทางด้านนางเมือง พันธ์สำโรง อายุ 47 ปี แม่ของน้องน้ำค้าง ได้รับการเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ที่น้องน้ำค้างพักรักษาตัว เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ตนเองและครอบครัวก็ภาวนาขอให้เกิดปาฏิหาริย์ ช่วยให้น้องน้ำ ค้ า ง ฟื้ น ขึ้ น ม า   แ ล ะรู้สึกเป็นห่วงลูกชายน้องน้ำค้าง วัย 1 ปี 8 เดือนมาก เพราะมั ก จ ะ ร้ อ ง ไ ห้ ถ า ม ห า แ ม่ เ ป็ นประจำ

แต่มาตอนนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆ แล้ว น้องน้ำค้าง ไ ด้ เ สี ย ชี วิ ต อ ย่ า ง ส ง บ  เมื่อเวลา 21.51 น. คืนวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รู้สึกสงสารลูกสาวมาก ที่ต้องม า เ สี ย ชี วิ ต ตั้ ง แ ต่ ยังเป็นสาว และกำลังมีอนาคตไกล ตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอ รั บ ศ พ เ พื่ อ นำ ไ ป บำ เ พ็ ญ กุ ศ ล ตามประเพณีที่บ้านเกิด ส่วนหลังจากนี้ไปก็ยังไม่ได้วางแผนอะไร ขอ จั ด ง า น ศ พ ใ ห้ เ ส ร็ จ เ รียบร้อยก่อน นางเมืองฯ กล่าว

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

More in Uncategorized