Connect with us

News

เวียร์ ศุกลวัฒน์ สร้างบ้านให้น้องๆ

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง พิธีกรและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ “หนุ่มเวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ” ดารา-นักแสดงหนุ่ม ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่อง

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ขอชื่นชมหนุ่มหล่อมากความสามารถในจอ ส่วนนอกจอ “หนุ่มเวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ” กับ ภ า ร กิ จชี วิ ตจริงของพระเอกคนนี้

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ถ้าติ ดต ามความแมนของเวียร์กันมาตลอดจะรู้กันดีว่า ต่อให้ ยุ่ ง ขนาดไหน เจ้าตัวก็จะหาเวลาแ ท็ กที มกับเพื่อน ๆ และแ ฟ นค ลั บไปทำกิจกรรมดี ๆ ด้วยกันเสมอ

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ไม่ว่าจะเป็นการนำสิ่ งของไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนในที่ห่างไกล แบบที่ต่อให้บุ กป่ าฝ่ าด ง ขึ้นดอยหรือต้องไปถึงช ายแ ด น ลู กผู้ช ายตัวจริงอย่างเวียร์ก็ไม่เ ค ยห วั่ น

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

โดยเฉพาะโครงการ Warm Hugs by WEIR ที่ร่วมกับแ ฟ นค ลั บทำเ สื้ อกันห น า วเพื่อส่งมอบไ ออุ่ นให้กับเด็ก ๆ ในที่ห่างไกลความเจริญ ที่หนุ่มเวียร์ล งทุ น ลงแ ร งเองในเกือบทุกขั้นตอน และทำต่ อกันมาหลายปี

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ล่าสุดเมื่อหนุ่มเวียร์โ พ ส ต์ภ าพผ่านอิ นส ต าแ ก ร มส่ วนตั วว่าเตรียมผุ ดโปรเจ็กต์ดี ๆ ให้กับบ้านเติมเต็มเพื่อเ ด็ ก อ อ ทิ ส ติ ก จ.ขอนแก่น

สถ านฟื้ นฟู ส ม ร ร ถ ภ าพ และเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคล อ อ ทิ ส ติ ก ที่ตอนนี้ต้องดูแลเด็ก อ อ ทิ ส ติ ก ร่ วม 30 ชี วิ ต

และเจ้าของที่ดินของบ้านเติมเต็มฯ เดิมจะข ายที่ดิน เวียร์ในนามของ ก อ งทุ น kk พร้อมมิตร ที่จัดตั้งร่ วมกับเพื่อน smd19 (ก๊วนเพื่อนสาธิต ม.ขอนแก่น) เพื่อช่ วยเห ลื อสั งค ม

จึงเข้ามาช่ วยเห ลื อด้วยการช่ วย ย้ า ยไปยังสถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่า ซึ่งต้องใช้ทุ นในการป รั บป รุ งส ถ านที่ เวียร์เลยมาบอกบุญ

ชั กช ว นคนใจดีมาร่ วม บ ริ จ า ค ก่อนจะชั กช วนแ ฟ นค ลั บที่ทำบุญแล้วมาร่ วมกันลงแ ร ง ป รั บป รุ งส ถ า นที่ด้วยตั วเองอีกครั้งหนึ่ง

เล่นชวนเรื่องราวดี ๆ แบบนี้แ ฟ นค ลั บและผู้ที่ได้เ ห็ นข้อความ ต่างเข้ามาคอมเม้นต์ถึงหั วใ จหล่อ ๆ ของพี่เวียร์กันใหญ่ ในการจัดหาที่อยู่อ า ศั ย ใหม่แทนที่เดิม เพราะเจ้าของจะข ายที่ดิน

และนอกจากนี้ “เวียร์ ศุกลวัฒน์” พระเอกหนุ่ม ผู้ม อ บทุ นการศึ กษ า ให้กับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นทุ นการศึ กษ าปีละหนึ่งแสน

ซึ่งทำแบบนี้มาสี่ปีแล้ว โดยก่อนหน้านี้ “หนุ่มเวียร์” ก็ได้ม อ บทุ นการศึ กษ าให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเป็นผู้ให้สุขใจยิ่งกว่าสิ่งไหนๆ ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆวันที่ ชี วิ ต ไม่ข า ด ทุ น คือ วันที่ทำบุญ และให้ อ ภั ย วันที่ ชี วิ ต มี กำ ไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงโดย                      baandeemestyle

More in News