Connect with us

News

รับคนล้างจาน เดือนละ90,000บาท

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาค อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าพากันเข้ามาคอมเม้นต์และและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว เป็นเรื่องราวของการประกาศหาคนงานในงานล้างจานนั่นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ

วันที่ 24 พ.ย.64 หลังจากที่มีผู้ใช้เ ฟ ซบุ๊ กประกาศ จ้างเหมาล้างจานร้านเอเชียบุฟเฟ่ต์ เดือนละ 90,000 บาท

ซึ่งถือเป็นร ายไ ด้ที่สู งมากหากเทียบกับ ส ภ า ว  ะเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปัจจุบัน ทำให้บางคนที่เห็นโพสต์นี้

ก็มีทั้งความส นใ จ ส อ บ ถ ามรายละเอียดเพราะอยากจะสมัครเป็นคนล้างจานเนื่องจากเป็นเ งิ นเดือนที่สู ง

หรือบางคนก็เ กิ ดความส งสั ยว่า จะเป็นจริงหรือไม่ที่ทางร้านจะจ้างคนล้างจานถึงเดือนละ 90,000 บาท

ล่าสุดได้ลงพื้นที่ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อเ ท็ จจริงที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์

ที่หลากหลายชื่อดังมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยได้พูดคุยกับ “นายอนุวัตร สกุลเนรมิต” และ “นายไพโรจน์ รุจิวงศ์” สองห นุ่ มใหญ่ผู้ บ ริ ห า ร ร้านเอเชีย บุฟเฟ่ต์ โดยบอกว่า

ประกาศรับสมัคร จ้ างเหมาล้างจานร้านเอเชียบุฟเฟ่ต์ เดือนละ 90,000 บาท ที่เ ห็ นนั้นเป็นเรื่องจริง

ค่าตอบแทนเท่านั้นจริงๆ ซึ่งบางคนพอเห็นตัวเลขแล้วจะบอกว่าเป็นร ายไ ด้ที่สู งมาก

และมีคำถามกลับมาว่าทางร้านกล้าจ้างเหมาคนล้างจานด้วยเ งิ นจำนวนมากแบบนี้ได้อย่างไร

โดยในเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่า ในความเป็นจริงแล้ว ที่ผ่านมาทางร้านก็จ้างคนล้างจานที่เป็นแบบลูกจ้ างประจำประมาณ 7– 8 คน

หากคิดเป็นร ายจ่ ายโดยรวมก็จะอยู่ในเ งิ นจำนวนนี้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากลูกจ้างประจำที่เคยจ้างนั้นบางคนขาดความรับผิดชอบ

เมื่อเ งิ นออกก็จะหยุดพร้อมๆ กัน ทำให้งานล้างจานไม่เป็นระบบ และสุดท้ายลูกจ้างเหล่านั้นก็ลาออกไปหลายคน

ปัจจุบันคงเหลืออยู่แค่ 3 คนเท่านั้น เป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เปิดร้าน จนตอนนี้ทางร้านปร ะส บ ปั ญ ห า ในเรื่องคนงานแผนกล้างจานเป็นอย่างมาก

ดังนั้นทางร้านจึงคิดแ ก้ ปั ญ ห า ด้วยการ ประกาศหาคนล้างจานแบบจ้างเหมาในวงเ งิ น 90,000 บาทต่อเดือน แทนการจ้างลูกจ้างประจำ ส่วนผู้ที่จะมารับจ้างเหมานั้นอยากได้ในรูปแบบบริษัทฯ

ที่รับจ้างทำงานด้านนี้ หรือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว เพื่อให้การทำงานล้างจานไม่เ กิ ด ปั ญ ห า การทิ้ งงานตามมา ภ า ย ห ลั งและ

สามารถล้างจานให้ทันต่อการ บ ริ ห าร จัดการด้านอาหาร ภ า ย ใ น ร้าน ส่วนการจัดคนมาล้างจานจะจัดกี่คนก็ได้ ภ า ย ใ ต้ เ งิ นจำนวน 90,000 บาท

“นายไพโรจน์ รุจิวงศ์” บอกอีกว่า สำหรับลักษณะของงานนั้น ก็จะทำเฉพาะแค่ส่วนของการล้างจานเท่านั้น คือ รับจานที่ใช้แล้วเข้ามา จัดการกวาดอาหารออก

ล้างน้ำชำระ1 รอบ จัดภาชนะเข้าเครื่องล้างจานอัตโนมัติ 2 เครื่อง ที่ทั้งล้างทำความสะอาด เสร็จแล้วก็นำจาน ภาชนะ ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ที่ล้างสะอาดแล้วออกมาจัดเรียงแยกประเภท

พร้อมส่งให้แผนกจัดวางอาหารต่อไป โดยงานนั้นอาจจะห นั กในช่วงวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่จะต้องใช้จาน และภาชนะต่างๆ กว่า 10,000 ใบ

ส่วนวันธรรมดาลูกค้าน้อยลง งานล้างจานก็จะน้อยตามไปด้วย ดังนั้นทีมที่จะมารับจ้างเหมาล้างจานสามารถ บ ริ ห า ร คนให้ตรงกับ ส ภา พ งานได้เอง ส่วนร ายไ ด้ 90,00 บาท ก็นำไปเฉลี่ยกันตามความเหมาะสมของการทำงานในแต่ละคน

นายไพโรจน์ ยังบอกอีกว่า งานนี้แม้ไม่ได้ยากจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้ง่ายนัก เพราะช่วงที่ปริมาณภาชนะมากๆ ก็ต้องอาศัยคนล้างจานไม่ต่ำกว่า 7 ถึง 8 คนช่วยกัน ส่วนวันที่ลูกค้าน้อยคนล้างจานก็อาจจะเหลือแค่ 4 ถึง 5 คน

ด้านการเข้างาน เลิกงานผู้รับเหมาล้างจานสามารถ บ ริ ห า ร จัดการเองได้ แต่ต้องไม่เ สี ยร ะบ บ งานไม่ส ะดุ ด มีภาชนะให้ทางร้านหมุนเวียนได้อย่างไม่ขาด

ซึ่งการที่ทางร้านประกาศรับสมัครครั้งนี้เพราะต้องการทีมงานที่ทำงานแบบเป็นระบบ มีความรับผิดชอบสูง ใครที่ส นใ จก็สามารถเข้ามาสอบถามร าย ล ะเ อี ยด ศึ กษ ารูปแบบการทำงาน

รวมถึงห ลั กเ ก ณฑ์สั ญญ าว่าจ้ าง และการวางเ งิ นปร ะกั นการทำงานได้ที่ร้าน ซึ่งจากที่ลงประกาศทางโซเชียลไป ก็มีการส อ บ ถ ามเข้ามากันหลายคนแล้ว อาจเป็นเพราะค่าตอบแทนที่ลงไว้สู ง

แต่นั่นก็เหมาะสมกับงานเช่นกัน ซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่เพื่อให้ได้ทีมงานที่ทำงานได้ตรงตามลักษณะงานและหลักเกณฑ์ของทางร้าน

เรียบเรียงโดย                            baandeemestyle

More in News