Connect with us

News

ประกาศ พบเพิ่มวันนี้

เรียกได้ว่า เกาะติดสถานการณ์CVวันนี้ 25 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดCVสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์CV (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดCV สูงสุด

1 กรุงเทพมหานคร

2 สงขลา

3 นครศรีธรรมราช

4 สุราษฎร์ธานี

5 เชียงใหม่

6 สมุทรปราการ

7 ชลบุรี

8 ปัตตานี

9 ยะลา

10 ประจวบคีรีขันธ์

ป้อ งกั นตัวเองให้ดี

โพสต์ดังกล่าว

More in News