Connect with us

News

ประกาศปิดการส่งพัสดุ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดัง และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในกร ะแ สโลกโซเชียลเลยทีเดียว เพราะเป็นข่าวที่เหล่าบรรดาค อข่าวหรือชาวเน็ตทั้งหลายกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ถึงบริษัทขนส่งเจ้าดัง ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในกระแสโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้

ทำเอาลูกค้าที่ใช้ บ ริ ก า ร ถึงกับเ สี ย ความรู้สึ กเป็นอย่างมาก

สำหรับการปิดบริการของ บริษัทขนส่งเจ้าดัง

เป็นปร ะเ ด็ นวิพ า กษวิจารณ์อีกครั้งในโล กอ อนไ ลน์

เมื่อ ชาวเน็ตแห่แ ช ร์ภาพโกดังส่งของแห่งหนึ่ง

โดยระบุข้อความว่า ส ภ า พโ ก ดั ง flash สาขาวังน้อย

หลังมีผู้ ติ ด C V1 9 เลย ป ล่ อ ย พั ส ดุ ลูกค้าแบบนี้อะนะ

ไอเควี่ยยยยย พั งหมดแล้ววววว

จนเป็นที่วิพ ากษวิ จ ารณ์มา่กมายใ นโ ลกอ อนไ ลน์

ล่าสุดทาง แฟลช เอ็กซ์เพรส ออกมาชี้แ จ งดังนี้

เนื่องผ ลจาก ล็อกดาวน์ 20 ก.ค. แฟลช เอ็กซ์เพรส

ปิดศูนย์กระจายพั ส ดุ วังน้อยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาค ม 2564

เป็นเวลา 3 วัน กร ะท บ 15 จังหวัด

ล่าสุดทาง แฟลช เอ็กซ์เพรส ออกมาชี้แ จ งดังนี้ เนื่ องผ ลจาก “ล็อกดาวน์ 20 ก.ค.” แฟลช เอ็กซ์เพรส

ปิดศูนย์กร ะจ า ยพั ส ดุ วังน้อยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาค ม 2564 เป็นเวลา 3 วัน กร ะท บ 15 จังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจาก          เอ็กซ์เพรส (Flash Express)

เรียบเรียงโดย                  baandeemestyle

More in News