Connect with us

News

ไฮแจ็คและผลงาน

เรียกได้ว่าเป็นนักร้อง และนักเต้นมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี หนุ่มคนนี้เป็นนักร้องที่ดังมากๆ เรียกได้ว่าในยุคก่อนสาวๆเป็นต้องกรี๊ดกันแทบส ล บ นักร้องกลุ่มนี้เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก และมีแฟนคลับสาวๆมากมายเลยทีเดียวจ้า

ผี ไฮแจ็ค และเพื่อนๆ

แฟนๆเป็นห่ วงกันเป็นอย่างมาก เมื่อ “ผี พีรพันธุ์ กุมารสิทธิ์” หนึ่งในสมาชิกวงบ อยแ บ นด์ดังในอ ดี ต ไฮแจ็ค ออกมาเ ปิ ดเ ผ ยว่าเขาได้ ป่ ว ย มาเป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว โดยเขาให้รายละเอียดใน เ พ จ Pee Hijack ว่า

ผี ไฮแจ็ค และผลงานมากมาย

“ครบรอบ 2 ปี+1วัน แล้วนะที่”เธอ” (ขอเรียก โ ร ค นี้ว่า*เธอ*)เข้ามาอยู่กับฉันทุกคืน ทุกวัน ที่ฉันพย าย ามให้เธอจากฉันไปโดยเร็ววัน

ฉันต้องนอนบนเก้าอี้ตั วนี้ทุกคืน ฉันต้องทำ แ ผ ล และดูแลตั วเองแบบนี้ทุกวัน และก่อนนอน และฉันต้อง สู ญ เ สี ย อะไรใน ชี วิ ต บ้าง? เธอคงไม่มีวันรู้

ผี ไฮแจ็ค นักร้องดัง

เธอทำให้ฉันรักตั วเองและฉันก็รู้จักเธอดีขึ้นทุกวันๆ ฉันเข้าใจดีแล้วว่า” เธอมีฤ ท ธิ์เ ด ชและ พิ ษ ส ง ยังไงบ้าง? แต่สิ่งหนึ่งที่เธอทำ ร้ า ย ฉันไม่ได้คือ”จิ ตใ จฉัน”

ผี ไฮแจ็ค น่ารักมากๆ

ผี ไฮแจ็ค และเพื่อนๆ

ความ เ จ็ บ ความ คั น ความ ท ร ม า น ที่เ กิ ดขึ้นจากเธอ”ใ น ก า ย ฉัน” มันทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึง”ทุ ก ข์”ที่เ กิ ดจาก”ก า ย ขั นธ์ “นี้ดีขึ้นจนมัน “ทำอะไรฉันไม่ได้”

ใช้ จิ ตใ จฉันเธอทำอะไรฉันไม่ได้ฉันยิ้มได้ทุกวันฉันมีความคิดใหม่ใหม่สร้างสรรค์ทุกวัน ที่จะ กำ จั ด เธอไปจาก ก า ย ฉัน

ผี ไฮแจ็ค และโพสต์ล่าสุด

ฉันเพิ่งเข้าใจว่า การฝึ กป ฏิ บั ติ ภ า ว น าส ม าธิ มาตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ช่ วยฉันได้ให้”พ้ นจากทุ กข์ของเธอ”ที่พย าย ามเล่นงานฉันทุกวันยังไง และทำให้ฉันพิจารณาถึงฤ ทธิ์เ ด ชของเธอ

จนตอนนี้ฉันเข้าใจเธอดีและอีกไม่นานนี้ “เธอจะต้องไปจากชี วิ ตฉัน”แน่แน่ แต่ถ้าฉันเอาชนะเธอไม่ได้ฉันก็จะอยู่กับ”เธออยากมีความสุข”

กระผมขอกราบบูชาพระรัตนตรัย อันเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอสำนึกในบุญคุณ ของพระพุทธะโคตมพุทธเจ้า ทำให้ผมเข้าใจหลักและแก่น

คำสอนของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้น แค่เพียงเม็ดทรายในทะเลเม็ดเดียว ในโลกนี้เท่านั้น ที่ผมรู้ และข้ากระผมจะพยายามศึกษาเรียนรู้ต่อไปให้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณความรู้ที่ได้จาก ศ.ดร.นพ วิชัย เอกทักษิณ แห่งบ้านอาศรม ในการักษา และกลับมา รั ก ษ า ตั วเอง ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องใช้ ย า ใดใด ถึงแม้ว่าต้องใช้เวลาอันยาวนาน ก็ไม่ต้องรีบ

ขอขอบพระคุณ คุณห ม อเขียว แ พ ท ย์วิถีธรรม ผมได้ความรู้ ในการใช้”อาหาร”รั ก ษ า ด้วยวิธีการ”ปรับสมดุลย์ร้อนเย็น”ภ า ย ใ น ร่ า ง ก า ย ซึ่งมีประโยชน์มากในการ รั ก ษ า จาก ภ า ย ใ น ด้วยอาหาร จาก YouTube ของท่านอ.

สุดท้ายขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ทุกๆคน ที่ช่ วยดูแลและ รั ก ษ า ผม ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน และที่ ข า ด ไม่ได้เมื่อผมเปิดตั วมาแล้ว ขอขอบพระคุณ สำหรับกำลังใจดีดี

จากเพื่อนพี่น้องทุกๆคนที่ให้กำลังใจและทุกคำ อ ว ย พ ร และทุกการส นั บส นุ นผม ซึ่งมีความหมายและทำให้ผมมี ชี วิ ต ชี ว า ป ลุ ก ไ ฟ ใ น ตั วขึ้นมาอีกครั้ง

ผมยังมีฝั นที่ยังทำไม่สำเร็จและจะทำต่ อให้ได้ เพราะผมจะไม่”ไร้ประโยชน์”และผม”ยังไม่ ต   า   ย ” แน่นอน จิ ต ใ จ ผมจะไม่เละ”เป็นโจ๊ก”แน่แน่

ขอขอบพระคุณทุกคน ด้วย รั ก ด้วยความสำ นึ กครับ ผี HI-JACK’

(ชมคลิป)

เรียบเรียงโดย                      baandeemestyle

More in News