Connect with us

News

เส้นทางมิตร ชัยบัญชา

เรียกได้ว่า มิตร ชัยบัญชา เป็นพร ะเอ กภาพ ย นตร์ไทยในช่วง พ.ศ. 2500 – 2513 มีผลงานเด่นในช่วง 2501 – 2513 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์ ขณะนั้น 266 เรื่อง จากทั้งสิ้น 300 กว่าเรื่อง ด้านชีวิตส่วนตัว มิตร ชัยบัญชา ได้แต่ งง านกับภร รย าชื่อ จารุวรรณ สรีรวงศ์ อย่างเงียบๆ เมื่อ พ.ศ. 2502

มีลูกช ายชื่อ “ยุทธนา พุ่มเหม” เมื่อ พ.ศ. 2504

แต่ชีวิตส มร สไม่ราบรื่น เนื่องจาก “มิตร ชัยบัญชา” ไม่มีเวลาให้ ต้องทำงานตอนกลางวัน

ถ่ายหนังตอนกลางคืนและวันหยุด และต้องปกปิดต่อสาธารณช นถึงสถา นภา พการแต่งงาน

เพื่อรักษาความนิยมจากแฟนภาพยนตร์ รวมทั้งภรรยาไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของเว ลาในการทำงานถ่ายละครแบบสมัยเก่า

และความตั้ งใจจริงของมิตร ทั้งคู่จึงแย กทา งกันในเวลาต่อมา (พ.ศ. 2506)

ส่วนลูกชาย “มิตร ชัยบัญชา” ยังรับผิดชอบส่งเสี ยเ งินทองให้สม่ำเสมอ

รวมถึงเรื่องการศึ กษ าด้วย เมื่อ “มิตร ชัยบัญชา” ได้จากไป ทางด้านลูกชายที่เรียนอยู่ชั้น ป.4 โรงเรียนเซนต์จอห์น โดยมีชื่อของ “มิตร ชัยบัญชา”เป็นพ่อ

หลังจากนั้น มิตร ชัยบัญชา ได้รักและใช้ชีวิตคู่อย่างไม่เปิดเผ ยกับ กิ่งดาว ดารณี ภรรยาคนที่ 2 โดยผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายรับทราบ อยู่ 5 ปี

จากบ้านของแม่ที่นางเลิ้ ง ไปเช่าบ้านอยู่ที่ซ อยกลาง สุขุมวิท จนกระทั่งมิ ตร ซื้อที่ดินปลูกบ้านในซอยจันทโรจน์วงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2507-2508

และเข้าอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตที่บ้านทั้ง 2 หลังในพื้นที่ 200 กว่าตารางวา ทั้งที่รักกันมา กแต่ชีวิตรั กก็ลุ่ มๆ ดอนๆ ด้วยการที่ทั้งคู่มีความสามารถ และ มีความมั่นใจในตัวเองสูง

อารมณ์ที่เกิด จากมิ ตรมีภาระที่รับผิ ดชอ บมาก และต้องการทำงานให้สำเร็จ มีเวลาพักผ่อนน้อย การหึงหวงของทั้งคู่ และต้องการเอาชนะของฝ่ายหญิง

สุดท้ายก็ไปไม่ร อด ต้องเลิ ก ลากันไปด้วยความเสียใจของทั้ง 2 ฝ่าย หลัง “มิตร ชัยบัญชา”

ลงสมัค รเลือกตั้งต้น พ.ศ. 2512 “กิ่งดาว”ไปใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ศศิธรมีฉา กที่ต้องเข้าบทรั กกับพระเอกมิตร ใกล้ชิดกันไปมา ความรักก็บังเกิด( มิตรเองก็ยังเสียใจจากการที่ต้องเลิกรากับกิ่งดาว ดารณี) จากนั้นศศิธรก็กลายมาเป็นภริยาของมิตร

ซึ่งมิตรได้ไปขอกับพ่อแม่ของ”ศศิธร” และปลู กบ้านให้ที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ให้เงินเดือ นใช้เดือนละ 1,000 บ.

ซึ่งต่างจากตอนที่อยู่กับ”กิ่งดาว ดารณี” คู่ชีวิ ตคนที่ 2 ที่ให้เดือนละ 10,000 บ. เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านและใช้ส่วนตัว

“ศศิธร เพชรรุ่ง” เป็นดาร าห นังไท ยเคยประกวดความงามได้เป็นนางงามนครนายก, ขวัญใจน.ส.พ., ขวัญใจทหารอากาศ และ 1 ใน 15 ของการประกวดนางสาวไทย และ เคยถูกท าบท ามให้แสดงเป็นนางเอกหนัง เป็ดน้อย ของอัศวินภาพยนตร์

แต่สุดท้ายเมื่อไปทดสอบหน้ากล้องก็ไม่ผ่าน “สุทิศา พัฒนุช” ได้รับบท”เป็ดน้อย”ทำให้”ศศิธร”เสียใจมาก ไปบวชชี 3 เดือนที่วัดสนามพราหมณ์ เขาวัง เพชรบุรี

โดยกลับเข้าสู่วงการอี กครั้ งโดยการชักชวนของ “อมรา อัศวนนท์” โดยแสดงละครโทรทัศน์ประจำของ”คณะอมรมาน” ที่”อมรา”

เป็นผู้จัดทางช่อง 7 หลังจากนั้นเธอก็ไปใช้ชีวิ ตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจนปัจจุบัน (ปัจจุบันเธอก็ยังสนิทสนมกับอมรา อัศวนนท์)

More in News